• Ser-con
  • Control de plagues a Terrassa
  • Empresa control de plagas en Terrassa
  • Desratització a Terrassa
shadow

AVÍS LEGAL

CONTROL DE PLAGAS SERCON S.L compleix amb els requisits establerts en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, així com en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i amb aquesta finalitat ha creat el següent Avís Legal:

CONTROL DE PLAGAS SERCON S.L té el domicili a C/ Apolo, 49 08228 Terrassa (Barcelon)

CONTROL DE PLAGAS SERCON S.L B61971347 està inscrit al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 31679 , Foli 154 full B198149 Inscripció 1 Secció General.

Dades de contacte

CONTROL DE PLAGAS SERCON S.L

C/ Apolo, 49 08228 Terrassa (Barcelon)

Tel.: 34-93. 733 19 81

Email: sercon@cecot.es

Condicions generals d'ús

L'usuari de la pàgina web accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per CONTROL DE PLAGAS SERCON S.L. , en el moment mateix en què l'usuari accedeixi a la pàgina web.

La pàgina web de CONTROL DE PLAGAS SERCON S.L pot ser visitada lliurement i l'usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i el present Avís Legal. A aquest efecte, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar la pàgina web amb fins o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

CONTROL DE PLAGAS SERCON S.L. no es responsabilitza dels errors o omissions, dels continguts del web o altres continguts, a els quals es pugui accedir a través de la mateixa, ni dels danys derivats de la utilització del web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

CONTROL DE PLAGAS SERCON S.L. ni garanteix l'absència de virus o altres elements lesius, que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari del web; ni respon dels danys i perjudicis, que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari o tercers.

La web té caràcter merament informatiu, pel que el seu contingut podrà ser modificat, ampliat o suprimit en qualsevol moment, sense previ avís.

CONTROL DE PLAGAS SERCON S.L. es reserva el dret d'actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també de limitar i impedir l'accés als mateixos, ja sigui temporal o definitiva, sense previ.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del lloc web i dels seus continguts (textos, imatges, dissenys, creativitats, programari, codi font) pertanyen a CONTROL DE PLAGAS SERCON S.L.. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest web site estan protegits per llei i queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de CONTROL DE PLAGAS SERCON S.L..

Política de Privacitat

CONTROL DE PLAGAS SERCON S.L. protegeix les dades personals segons el que estableix la LOPD i en el Reglament de Mesures de Seguretat que la desenvolupa.

CONTROL DE PLAGAS SERCON S.L. garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats per CONTROL DE PLAGAS SERCON S.L. amb la finalitat, del manteniment de la relació establerta entre les parts, així com, la gestió, administració, prestació dels serveis DE CONTROL DE PLAGUAS SERCON S.L. . Les respostes a les preguntes sobre dades personals que apareixen assenyalades en el Formulari de contacte són de caràcter obligatori.

En cap cas CONTROL DE PLAGAS SERCON S.L. utilitzarà les dades personals dels usuaris per a fins diferents dels anteriorment esmentats, excepte previ advertiment recollida en el lloc web atorgant un termini raonable per a l'oposició de l'usuari a això.

Els usuaris podran exercitar els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament, ús i cessió de les seves dades mitjançant comunicació dirigida a CONTROL DE PLAGAS SERCON S.L. a l'adreça de correu electrònic Vsercon@cecot.es o bé per correu postal dirigit a CONTROL DE PLAGAS SERCON S.L. , C/ Apolo, 49 08228 Terrassa (Barcelona) .

CONTROL DE PLAGAS SERCON S.L. , no cedirà les dades personals dels usuaris que es recullen a través del website a tercers sense el consentiment exprés de l'usuari.

Enllaços

CONTROL DE PLAGAS SERCON S.L. no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut, informació o serveis que puguin oferir els enllaços que es presenten a la nostra web, i que tenen caràcter merament informatiu.

legislació aplicable

CONTROL DE PLAGAS SERCON S.L. es regeix per la legislació espanyola

ISO - Bureau Veritas Certification