• Ser-con
 • Control de plagues a Terrassa
 • Empresa control de plagas en Terrassa
 • Desratització a Terrassa
shadow

ELS NOSTRES
SERVEIS

Eliminació de plagues en diferents sectors com:

Indústria Alimentària: Escorxadors, Sales d'Especejament, Petits Comerços, etc.

Salut ambiental: Ajuntaments, Col·legis, Residències geriàtriques, Instal·lacions esportives, Comunitats de Propietaris, Administradors de Finques, Síndrome de diògenes, etc.

Ramaderia: Fàbriques de Pinso, Explotacions Ramaderes en general.

 • Prioritzar les mesures preventives per evitar la aparició de plagues.
 • Realitzación de petites reparacions estructurals per evitar l'accés de plagues a l’interior de les instal·lacions (Serveis de obra).
 • Realitzar un seguiment de les plagues i dels factors que determinin la seva presència i desenvolupament.
 • Identificació de la plaga.
 • Seleccionar el tractament menys agresiu (priorització de mesures correctores, mecàniques i/o físiques abans que les químiques).
 • Utilització de mètodes químics en cas de que les mesures preventives no siguin suficients. En aquestes situacions és necessari prioritzar els productes que generin el mínim risc a les persones.
 • Evaluació dels tractaments.
 • Educar a totes les persones implicades per solucionar el problema amb les plagues.

Control de Plagues Ser-Con desenvolupa el mètode de la desratització implantant un programa d'identificació, inspecció, mantenint una avaluació continuada en les zones tractades i recomanant al client totes aquelles mesures que impedeixin l'accés de rosegadors i la seva reproducció. Cada cas és diferent, i és per això que la nostra empresa confecciona un pla d'actuació personalitzat.

En el cas de la utilització de mètodes químics, s'instal·laran dispositius mecànics (esquers) en zones estratègicament estudiades pels nostres tècnics, lliurant al client un pla i relació de situació d'aquests. Amb aquest mètode obtenim informació en cada revisió sobre l'activitat de rosegadors, permetent seguir una avaluació en cada cas.

En diferents casos, els rosegadors accedeixen a les instal·lacions per problemes estructurals de l'edifici, pel que la nostra empresa compta amb un SERVEI DE OBRA per a resoldre totes les incidències provocades per aquests i prendre les mesures físiques corresponents.

La desinsectació és l'ús de diferents tècniques per combatre els artròpodes (insectes i aràcnids) en les diferents fases. Ser-Con realitza un programa d'identificació, inspecció inicial, mantenint una avaluació continuada en les zones tractades i recomanant al client totes aquelles mesures que impedeixin el desenvolupament d'insectes, així com la seva reproducció.

Els insectes més comuns considerats d'interès per la salut pública i dins de les activitats econòmiques són:

 • Vespes
 • Corc
 • Paneroles (Alemana, Oriental i Americana)
 • Formigues
 • Mosques
 • Mosquits
 • Puces

Els diferents tractaments a realitzar, depenen de l'estat en què es trobin les instal·lacions i la plaga a tractar.

Mètodes No Químics: Utilització de mesures preventives, correctores, mecàniques o físiques.

Insecticides bioracionals: En el cas de la utilització de mesures químiques, es prioritzarà l'ús de plaguicides de tipus bioracional que són de menor risc per a les persones que els plaguicides tradicionals.

Tractaments Dirigits: Com a norma general, els plaguicides s'apliquen de forma dirigida (aplicacions en esquerdes, aplicacions puntuals i en esquers).

Tractaments generalitzats (Productes Químics): Únicament quan no hi hagi mesures de control de plagues alternatives Ser-Con utilitzarà aquest mètode (polvorització, nebulització, etc.). Es fa lliurament al client de tota la informació necessària (producte a utilitzar, registre i fitxa de seguretat, hora del tractament, finalització, termini de seguretat, etc.)

La desinfecció és una tècnica de sanejament que té com a finalitat la destrucció de microorganismes patògens (bacteris, virus, fongs i protozous), en tots els ambients en que puguin resultar nocius, mitjançant la utilització d'agents fonamentalment químics.

La desinfecció és una mesura recomanada en col·legis, hospitals, indústries alimentàries, etc, per intentar mantenir els nivells de contaminació microbiana dins dels límits considerats acceptables, la finalitat és la destrucció de gèrmens patògens en aquells ambients que poden generar un determinat risc.

Per a la realització d'una desinfecció s'utilitzen mètodes moderns i la seva aplicació es realitza mitjançant la microdifusió aèria, de contacte, etc. del compost desinfectant, el qual es reparteix homogèniament i abasta totes les superfícies de les instal·lacions on és aplicat, utilitzant productes de gran eficàcia, tots ells autoritzats pel Ministeri de Sanitat i Consum.

ISO - Bureau Veritas Certification